Wykaz źródeł i literatury

Żródła polskie

KANCJONAŁY I ŚPIEWNIKI:

 1. Walenty z Brzozowa, Cantional albo księgi chwał boskich, Królewiec 1554
 2. Artomiusz Piotr, Kancyonał albo piesni duchowne z Pisma św. [...] z przydaniem pieśni niektórych i psalmów nowotnych, Toruń 1587, mikrofilm egzemplarza Biblioteki Czartoryskich
 3. Jerzy Heczko, Kancjonał czyli śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich, Cieszyn 1871
 4. Nowo wydany Kancjonał Pruski zawieraiący w sobie wybór pieśni starych i nowych w ziemie Pruskiej i Brandenburskiej zwyczajnych [...] Cum Grat & Privil. S.R.M. Prussiae w Krolewcu drukował swoim kosztem Jan Henrik Hartung, Królewiec 1744
 5. Friszke E., Wittenberg O., Jagucki A.(red.), Śpiewnik kościelny dla zborów mazurskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Lund 1951
 6. Otto L., Zbiór pieśni duchownych ewangelickich i modlitw, Warszawa 1865
 7. Śpiewnik kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wyd. III (powtórzone), Warszawa 1989
 8. Śpiewnik ewangelicki, Bielsko-Biała 2002

ZBIORY MELODII:

 1. Jerzy Klus, Melodje pieśni kościelnych używanych w zborach ewangelickich na Szląsku, Cieszyn 1886
 2. Paweł Pustówka, Melodje chorałów na organy zastosowane do kancjonału ks. Jerzego Heczki, Cieszyn 1933
 3. Julius Horn, 300 polnische Choral-Melodien zum evangelisch-polnischen Gesangbuche, 1855
 4. Adam Jonietz (opr.), Choralbuch über die öffentlichen Kirchengesänge aus der Cithara Sanctorum, b. m. w. 1835

Żródła obce

KANCJONAŁY I ŚPIEWNIKI:

 1. Suomen Evankelisluterilaisen Kirkon Virsikirja, Pieksämäki 1980
 2. Suomen Evankelisluterilaisen Kirkon Virsikirja, Helsinki 2006
 3. Den danske salmebog, København 2002
 4. Dsesmu Grahmata Ewang. Luteriskam Draudsem, Riga 1923
 5. Norsk Salme Book, Oslo 2001
 6. Evangelisches Gesangbuch Ausgabe für die Evangelische Landeskirche Anhalts die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesiche Oberlausitz die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, Leipzig-Berlin 2006
 7. Evanjelicky Spevnik, Liptovsky Mikulas b.r. w.

ZBIORY MELODII:

 1. Choralbuch zum evangelischen Gesangbuch für Ost- und Westpreußen bearb. Kommission der Provinzialsynoden, herausgeben Königlichen Konsistorien der Provinzen Ost- und Westpreußen, wyd. 3. Königsberg 1909
 2. Ernst Theodor Reinhard, Wilhelm Gottlieb Martin Jensen (opr.), Vierstimmiges Choralbuch für die evangelischen Kirchen der Provinz Preussen, Königsberg 1858
 3. Armas Maasalo, Taneli Kuusisto, Aleksi Lehtonen (red.), Koraalikirja kahdennentoista yleisen kirkolliskokouksen v. 1938 hyväksymään virsikirjaan, Helsinki 1949
 4. Henrik Glahn, Margrethe T. Østergaard (red), Melodisamling til Den Danske Salmebog 2002 Enstemmig udgave, København 2004

Literatura

 1. Toomas Siitan, Die Choralreform in den Ostseeprovinzen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des protestantischen Kirchengesangs in Estland und Livland, Sinzig 2003
 2. Milos Kovacka, Eva Augustinova (red.), Cithara Sanctorum 1636 – 2006, Martin 2008
 3. Guido Michelini, 1589 m. Giesmes Duchaunas Lutherio Geistliche Lieder lietuvių kalba. Die Giesmes Duchaunas von 1589: Luthers Geistliche Lieder auf Litauisch
 4. Daiva Ksaniene, Muzika Mazojoje Lietuvoje lietuviu ir vokieciu kulturu sqveika (XVI a. – XX a. desimtmetis), Klaipeda 2003
CC BY NC SA Wszystkie treści publikowane w niniejszym serwisie, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, udostępniane są zgodnie z zapisami licencji: Creative Commons BY-NC-SA 2.5 Polska | Treść licencji: Podsumowanie * Pełen tekst licencji