Repertuar religijny społeczności ewangelickich w Polsce

Projekt naukowy nr 1H01E01529
finansowany ze środków na naukę w latach 2005-2008

Podstawowym celem projektu było rozpoznanie i opracowanie religijnego repertuaru społeczności ewangelickich zamieszkujących Polskę. W przeciwieństwie do śpiewów katolickich, które podlegają systematycznym i długoletnim badaniom prowadzonym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, repertuar ten jest mało znany i w efekcie nieskatalogowany. Brak opracowań całościowych nie pozwala wnioskować ani o regionalnych tradycjach, ani też o związkach repertuaru ewangelików w Polsce ze społecznościami europejskimi. Badania prowadzone w ramach projektu obejmowały:

  1. Nagrania terenowe wśród ewangelików na Śląsku Cieszyńskim w parafiach Wisły, Goleszowa, Cisownicy, Cieszyna i Istebnej. W latach 2006-2008 dokonano rejestracji ponad 500 pieśni religijnych. Efektem tego etapu projektu jest płyta zawierająca nagrania tradycyjnego historycznego repertuaru zatytułowana „Pieśniczki z kancenoła”. Pieśni religijne ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego. Jest to album dwupłytowy zawierający 58 pieśni, opatrzony komentarzem w języku polskim i angielskim
  2. Kwerendę źródłową w archiwach i bibliotekach w Polsce i za granicą. Materiały były gromadzone w archiwach i bibliotekach Torunia, Wrocławia, Cieszyna, Elbląga. Ponadto na Litwie i Łotwie (Wilno, Kłajpeda, Ryga), w Danii i Finlandii (Kopenhaga, Tampere), Niemczech (Berlin) oraz Słowacji (Martin). Źródła z bibliotek zarówno tekstowe (kancjonały i śpiewniki), jak i melodyczne (księgi chorałowe) posłużyły do opracowania bazy danych. Baza ta dokumentuje repertuar funkcjonujący w społecznościach ewangelickich oraz jego powiązania z tradycją staropolską i krajów nadbałtyckich
CC BY NC SA Wszystkie treści publikowane w niniejszym serwisie, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, udostępniane są zgodnie z zapisami licencji: Creative Commons BY-NC-SA 2.5 Polska | Treść licencji: Podsumowanie * Pełen tekst licencji